پخش زنده و آرشیو رادیو

هشتگ گفتگو

یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 11:00 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

هشتگ گفتگو

زنگ مدرسه در زیست مجازی به رنگ كرونا

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده)، بابك كرباسی(كارشناس مجری)، خانم فاطمه حسن پور(گوینده بخش اخبار، فناوری اطلاعات، پیامكها و بخش چه خبر)، خانم فاطمه شعار(آیتم ساز و گوینده آیتم)، دكتر محمدهادی زاهدی(عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و رئیس آموزشهای مجازی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، كارشناس در زمینه آموزش كودكان و دانشجویان به صورت مجازی)، علی پازوكی(معاون پرورشی و دبیر آموزش و پرورش) و ارتباط تلفنی با دكتر مرتضی فاضلی(رئیس مركز آموزش مجازی دانشگاهیان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) و دكتر رحمان عیسی زاده(معاون نرم افزار دفتر فناوری، اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش)

لیست قطعات