پخش زنده و آرشیو رادیو

هشتگ گفتگو(تكرار)

یکشنبه 30 آبان 1400 ساعت 03:30 به مدت 33 دقیقه

اطلاعات برنامه

هشتگ گفتگو(تكرار)

فضای مجازی ظرفیتی برای ترویج كتابخوانی در دوران كرونا

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده)، مجید قنبری(كارشناس مجری)، خانم فاطمه حسن پور(مجری)، خانم فاطمه شعار(آیتم ساز و گوینده آیتم)، خانم حوریه جعفری(بنیانگذار نشریه الكترونیكی چناربان)، فرزام كریمی(مترجم و روزنامه نگار) و ارتباط تلفنی با محمدرضا هراتی(معاون فرهنگی و هنری موسسه مركز اسناد انقلاب اسلامی)

لیست قطعات