پخش زنده و آرشیو رادیو

هشتگ گفتگو

یکشنبه 30 آبان 1400 ساعت 11:00 به مدت 43 دقیقه

اطلاعات برنامه

هشتگ گفتگو

بسیج و عرصه مقابله با جنگ نرم

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده)، بابك كرباسی(كارشناس مجری)، خانم فاطمه حسن پور(مجری)، خانم فاطمه شعار(آیتم ساز)، خانم اكرم اویسی(گوینده آیتم)، سردار قاسم حبیب زاده(معاون سیاسی سازمان بسیج، كارشناس آیتم برنامه)، دكتر مسعود بصیری(مسئول بسیج رسانه تهران بزرگ) و حسام الدین ملك محمدی(كارشناس ارشد فضای مجازی و مطالعات منطقه ای)

لیست قطعات