پخش زنده و آرشیو رادیو

روایت رنگ ها

جمعه 23 اردیبهشت 1401 ساعت 10:53 به مدت 7 دقیقه

اطلاعات برنامه

روایت رنگ ها

شگردهای رسانه ای در انحراف افكار عمومی، شگرد حرف برای سكوت، حركت برای سكون

با حضور یوسفی(تهیه كننده و نویسنده)، بارانی(گوینده) و دكتر علیرضا داوودی(كارشناس رسانه)

لیست قطعات