پخش زنده و آرشیو رادیو

كرانه عاشقی

یکشنبه 4 مهر 1400 ساعت 01:00 به مدت 97 دقیقه

اطلاعات برنامه

كرانه عاشقی

ویژه برنامه دفاع مقدس، بخش مادرانه، ارتباط تلفنی با مادران شهدا- بخش لشگر ولایت، تاثیر كاروان راهیان نور و چگونگی برگزاری آن- جنگ به روایت قلم، ارتباط با شاعران و نویسندگان حوزه دفاع مقدس و تاثیر ادبیات در حوزه دفاع مقدس- بخش راویان نور، ارتباط با فرماندهان هشت سال دفاع مقدس- بخش خون، شهادت، حركت، سینمای هشت سال دفاع مقدس، فیلم عقابها- بخش بوی پیراهن یوسف، ارتباط با آزارگان هشت سال دفاع مقدس

با حضور فرهاد دهنوی(تیهه كننده)، رضا خضرایی(كارشناس مجری)، شهاب دارابیان(كارشناس مجری)، خانم صدیقی(گوینده و آستم ساز) و ارتباط تلفنی با خانم كاسی پورصالح(مادر شهید محمد وحید)، سردار نادر ادیبی(رئیس و دبیر ستاد مركزی قرارگاه راهیان نور)، دكتر اسماعیل امینی(شاعر، طنزپرداز، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی)، اكبر اخگر(از فرماندهان دریائی هشت سال دفاع مقدس)، محمدرضا ایمانیان(كارشناس بخش سینمای دفاع مقدس) و احمد پژوهی فر(فرمانده گروهان میثم و آزاده)

فهرست قطعات

این برنامه تركیبی در آیتم های مختلفی شامل جنگ به روایت قلم ، مادرانه ، بوی پیراهن یوسف ، شهید دفاع حركت، لشكر ولایت و راویان نور ، قصد دارد نگاهی تازه به مسئله محرم داشته باشد.