پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم انداز

پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400 ساعت 11:00 به مدت 44 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم انداز

بررسی عوامل نگرانی های زوجین در تربیت فرزندان

با حضور خانم غیاثوند(تهیه كننده)، پورجعفری(كارشناس مجری)، هادی زمانی نژاد(كارشناس امور تربیتی و معاون آموزش و پرورش منطقه 4) و خانم دكتر مژگان مختاری(مشاور خانواده و كارشناس امور تربیتی)

فهرست قطعات

تحقق این امر مستلزم این است كه سند چشم انداز 1404 به یك باور همگانی در بین نخبگان و همچنین آحاد مردم تبدیل شود. بر این اساس رادیو گفت و گو سعی دارد در حد بضاعت، در برنامه ای با عنوان «چشم انداز» باحضور صاحب نظران و كارشناسان و همچنین مسئولین ذیربط، ابتدا تعریف شفاف و ضابطه مندی از شاخص های پیشرفت ارائه داده و سپس به بررسی میزان تحقق ونیل به چشم انداز را مورد پیگیری ردیابی وارزیابی قراردهد.