پخش زنده و آرشیو رادیو

راویان نور

جمعه 12 فروردین 1401 ساعت 14:00 به مدت 21 دقیقه

اطلاعات برنامه

راویان نور

تحلیل و بررسی كاركردهای ستاد راهیان نور كشور، تشریح كاركردهای رسانه ای راهیان نور

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، مرتضی خوشكام(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با سجاد خبیرخواه(مسئول مركز چند رسانه ای راهیان نور كشور)

فهرست قطعات