پخش زنده و آرشیو رادیو

گذر 43

چهارشنبه 5 مهر 1402 ساعت 10:00 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

گذر 43

رسالت زنان در تبیین و اشاعه فرهنگ دفاع مقدس

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده)، خانم محدث تك فلاح(كارشناس مجری)، خانم دكتر معصومه فلاحیان(فرزند شهید عبدالباقی فلاحیان و معاونت بررسی های راهبردی و دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده معاونت جمهور زنان ریاست جمهوری)، خانم كتایون رجبی راد(نویسنده حوزه دفاع مقدس) و خانم دكتر فاطمه نعمتی(جامعه شناس و مبلغ فرهنگی در عرصه دفاع مقدس)

فهرست قطعات