پخش زنده و آرشیو رادیو

گذر 43

یکشنبه 2 مهر 1402 ساعت 11:00 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

گذر 43

رسالت زنان در تبیین و اشاعه فرهنگ دفاع مقدس

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده و آیتم ساز)، خانم محدث تك فلاح(كارشناس مجری)، خانم مژگان پارساحسینی(گزارشگر)، خانم صالحه داوری(آیتم ساز)، خانم محبوبه عزیزی(گوینده)، خانم دكتر زهرا برزگر(فرزند شهید عباسعلی برزگر)، خانم محبوبه معراجی پور(نویسنده حوزه دفاع مقدس) و خانم دكتر فاطمه منتظری(كارشناس مذهبی و مبلغ حوزه دفاع مقدس)

فهرست قطعات