پخش زنده و آرشیو رادیو

امواج شبهه

یکشنبه 21 آبان 1402 ساعت 16:00 به مدت 59 دقیقه

اطلاعات برنامه

امواج شبهه

بررسی مدل های تولید پیام در رسانه های بیگانه، كلی گویی ها به بهانه استناد به جزئیات محدود

با حضور خانم سیده فاطمه شعار(تهیه كننده)، محمود شهیدی(كارشناس مجری)، دكتر سلمان اكبری پاكرو(كارشناس و فعال حوزه رسانه) و دكتر حمیدرضا حسینی دانا(رئیس اندیشكده راهبردی رسانه و فضای مجازی و كارشناس رسانه)

فهرست قطعات