پخش زنده و آرشیو رادیو

گفت و گوی اقتصادی

دوشنبه 29 آبان 1402 ساعت 14:30 به مدت 68 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفت و گوی اقتصادی

چالش ها و مزیت های متناسب سازی دستمزد و تورم

با حضور حسین روزبهانی(تهیه كننده)، دانش پور شفیعی(كارشناس مجری)، خانم دكتر زهرا ممتاز(كارشناس اقتصادی از وزارت كار)، خانم دكتر فاطمه عزیز خانی(استاد دانشگاه و كارشناس بازار كار از وزارت كار و مركز پژوهش های مجلس)، دكتر مهدی بیات منش(كارشناس و پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه اقتصادی) و ارتباط تلفنی با دكتر اصغر اهنی ها(نماینده كارفرمایان شورای عالی كار) و علی خدایی( نماینده كارگران در شورای عالی كار)

فهرست قطعات

بنابراین، اقتصاد بی تردید یكی از مهم ترین موضوعاتی است كه در تمام سطوح جامعه، تا انتهایی ترین لایه های آن را از حیث تاثیرات معیشتی و ساختار اجتماعی، تحت تاثیر خود قرار می دهد. از این روست كه رادیو گفت و گو با طراحی برنامه ای با عنوان «گفت و گوی اقتصادی» پرداختن به موضوعات این عرصه را با میزان تاثیر گذاری بر تمام سطوح، كه از درجه حساسیت خاصی برخوردار است مورد توجه قرار داده است. «گفت و گوی اقتصادی» با هدف تقویت رویكرد عقلانیت، ارائه گفت و گو های چالشی و مناظره ای را در حوزه اقتصاد با توجه به سه اصل نقد، تبیین و ارائه راهكار در دستور كار خود قرار داده است تا با اقامه ادله به راهكاری مناسب دست یابد. این برنامه همچنین به اصل عینیت بخشی به موضوع به منظور رسیدن به فهمی مشترك در حوزه مخاطب توجه داشته و به امر«پاسخ به چرایی تصمیمات مسئولان» به عنوان منشاء ا