پخش زنده و آرشیو رادیو

رهنما

دوشنبه 16 بهمن 1402 ساعت 13:30 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

رهنما

نقش و اهمیت مشاركت زنان در جامعه

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، محمد فیروزی(كارشناس مجری)، علی حمیدی(آیتم ساز)، دكتر سید موسی هاشمی تنكابنی(معاون فرهنگی دانشگاه یار امام(ره) ) و دكتر شمس الملوك مشایخی(مسئول امور زنان و خانواده از دانشگاه آزاد اسلامی)

فهرست قطعات