پخش زنده و آرشیو رادیو

بر بال سخن

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 ساعت 21:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

بر بال سخن

سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان سراسر كشور

با حضور جواد صابری(تهیه كننده) و حسین جلالی(گوینده)

فهرست قطعات