پخش زنده و آرشیو رادیو

افق روشن(زنده)

شنبه 22 اردیبهشت 1397 ساعت 09:05 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

افق روشن(زنده)

بازیافت، بهترین راهكار كمك به حفظ طبیعت

با حضور دكتر ولی الله غلامی(رئیس اتحادیه بازیافت كشور)

فهرست قطعات
عوامل برنامه