پخش زنده و آرشیو رادیو

دستاورد

یکشنبه 18 شهریور 1397 ساعت 08:30 به مدت 59 دقیقه

اطلاعات برنامه

دستاورد

دستاوردهای مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی

با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، طبعی(كارشناس مجری)، دكتر محمد شكرچی زاده(معاون وزیر و رئیس مركز تحقیقات وزارت راه، مسكن و شهرسازی و استاد دانشكده فنی دانشگاه تهران) و ارتباط تلفنی با پیامبری(عضو هیئت مدیره شركت قیر و آسفالت)

لیست قطعات