پخش زنده و آرشیو رادیو

دستاورد

یکشنبه 25 شهریور 1397 ساعت 08:30 به مدت 59 دقیقه

اطلاعات برنامه

دستاورد

بررسی دستاوردهای سازمان انرژی های تجدیدپذیر، انرژیهای تجدیدپذیر برق

با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، محمودآبادی(كارشناس مجری)، مهندس جعفر محمدنژاد سیگارودی(مدیركل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق) و ارتباط تلفنی با دكتر اكبر ادیب فر(رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران و مدیرعامل شركت انرژی های تجدیدپذیر مپنا) و دكتر میثم طباطبایی(رئیس انجمن سوختهای زیستی ایران)

لیست قطعات