پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 7 آذر 1401
15:0

سه گوش

بهترین دوست دوران نوجوانیتون كیه و چرا؟
برنامه عصر گاهی با هدف سبك زندگی بهتر

15:45

قبولیا(تكرار)

16:0

عصر قجر

مجله عصرگاهی با موضوعیت بررسی شرایط سیاسی-اجتماعی عصرقاجار با ادبیات طنز

16:30

خبر

پخش از شبكه سراسری خبر- میان برنامه

17:0

ده بیست و دو

با 22 كلمه با جام جهانی شوخی كن
مسابقه پیامكی 22كلمه ای در مورد جام جهانی

18:0

خبرگزاری صبا

18:15

خنده نقره ایی

18:30

صباهنگ

برنامه موسیقایی با پخش ترانه های پاپ، فولك و ایرانی و موسیقی بیكلام
برنامه موسیقایی با پخش ترانه های پاپ، فولك و ایرانی و موسیقی بیكلام

20:0

خط خاطره


20:30

تیمچه


21:0

شب صبایی


21:45

بیمارستان صبا(تكرار)

22:0

بیمارستان صبا(تكرار)

چقدر خودتون و بقیه رو دوست دارید ؟

22:30

شهر فرنگ


23:30

قندپارسی