انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو جوان

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[03/12/1395]
00:00
90
اینجا شب نیست
یا حضور دکتر اردشیر صالح پور(کارشناس ادبیات کهن) و دکتر الهامی(کارشناس ادبیات) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
01:30
30
نمایش تنها- قسمت چهارم
نویسنده: حمیدرضا پورعلی محمد- کارگردان: رضا عمرانی- بازیگران: رحمان باقریان، اکبر مولایی و... شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
02:00
30
ملک آباد
با حضور دکتر صادقیان(مشاور مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
02:30
15
سمفونی عشق
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
02:45
15
عبور از تاریخ
با حضور آقای خسرو معتضد(مورخ) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
03:00
30
ترانه آبی
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
03:30
10
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
03:40
50
آینه وحی
با حضور حجت الاسلام قرائتی(استاد اخلاق، عرفان و مفسر قرآن) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
04:45
60
به رنگ سپیده
با حضور حجت الاسلام مصلح(کارشناس مذهبی) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:45
15
نت عاشقی
تهیه کننده: شاهرضایی- گوینده: کرمی شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:00
10
تسنیم
قاری: استاد محمد جبریل، با ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:10
20
چشام بازه
تهیه کننده: حامد مرادیان- بازیگران: امیر عضد و حمید پارسا شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:30
10
خبر
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:40
80
جوان ایرانی سلام(زنده)
با حضور مهندس اصغری(کارشناس هواشناسی) و صدرایی(کارشناس ورزشی) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:00
30
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:30
25
خبر
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
09:00
50
کاوشگر
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
09:50
10
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
10:00
45
پی نوشت(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
10:45
15
سی و دو
تهیه کننده: خلیل نژاد- گوینده: فراهانی شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:00
25
و اما ورزش(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:25
15
سمفونی عشق(تکرار)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:40
5
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:45
45
قرار
با حضور حجت الاسلام فلاح زاده(کارشناس احکام) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
12:30
15
عبور از تاریخ(تکرار)
با حضور خسرو معتضد(مورخ) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
12:45
15
ضرباهنگ
تهیه کننده: مهدی شاهرضایی- گوینده: مجید عسگری شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:00
30
فصل اول(زنده)
با حضور دکتر زهرا زاده غلام(رئیس اداره آموزش صندوق بازنشستگی) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:30
25
خبر
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:55
2
شهدای ترور
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:57
3
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:00
30
لنگ ظهر(زنده)
با اجرای: حمید محمدی شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:30
25
چند لحظه مکث
با حضور دکتر رضا پدیدار(رفتارشناس) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:55
5
روزشمار انتخابات
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
15:00
45
چهارسو(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
15:45
15
نو ترانه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
پخش موسیقی و ترانه
16:00
30
لذت یادگیری
با حضور آقای نامی(کارشناس کنکور و مشاور) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
16:30
30
رادیو همراه(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
17:00
30
ایستگاه ورزش(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
17:30
15
نت عاشقی(تکرار)
تهیه کننده: شاهرضایی گوینده: کرمی شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
17:45
30
به افق ماه
با حضور دکتر الهی قمشه ای(استاد عرفان) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:15
10
نبض
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:25
5
گزارش یک انتخاب
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:30
20
خبر
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:50
2
شهدای ترور(تکرار)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:52
8
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
19:00
40
گل یا پوچ
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
19:40
5
در ده دقیقه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
19:45
15
ره آونگ
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
20:00
45
محله من و ما
با حضور دکتر شعبان پور(روانشناس) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
20:45
15
سه سوت
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
21:00
45
یک پرونده یک روایت
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
21:45
15
گردونه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
22:00
60
دقیقه نود
با حضور خانم اکرم طاهریان(مشاور تحصیلی) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
23:00
25
راهکار
طنزپردازان: حسن صنوبری و مهدی استاداحمد شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
23:25
5
درست مثل حقیقت
با حضور آقای کریمی(کارشناس حوزه تبلیغات و رسانه) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
23:30
25
مینای مهتاب
تهیه کننده: خلیل نژاد- گوینده: صارمی شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
23:55
4
همین حوالی
با حضور دکتر احمد شفازاده شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

جدول پخش برنامه های
[04/12/1395]
00:00
90
اینجا شب نیست
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
01:30
30
نمایش تنها- قسمت آخر
نویسنده: حمیدرضا پورعلی محمد- کارگردان: رضا عمرانی- بازیگران: رحمان باقریان، اکبر مولایی و... شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
02:00
30
ملک آباد
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
02:30
15
سمفونی عشق
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
02:45
15
عبور از تاریخ
با حضور آقای خسرو معتضد(مورخ) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
03:00
30
ترانه آبی
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
03:30
10
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
03:40
50
آینه وحی
با حضور حجت الاسلام قرائتی(استاد اخلاق، عرفان و مفسر قرآن) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
04:45
60
به رنگ سپیده
با حضور حجت الاسلام مصلح(کارشناس مذهبی) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:45
15
نت عاشقی
تهیه کننده: شاهرضایی- گوینده: کرمی شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:00
10
تسنیم
قاری: استاد محمد جبریل، با ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:10
20
چشام بازه
تهیه کننده: حامد مرادیان- بازیگران: امیر عضد و حمید پارسا شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:30
10
خبر
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:40
80
جوان ایرانی سلام(زنده)
با حضور مهندس اصغری(کارشناس هواشناسی) و صدرایی(کارشناس ورزشی) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:00
30
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:30
25
خبر
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
09:00
50
کاوشگر
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
09:50
10
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
10:00
45
پی نوشت(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
10:45
15
سی و دو
تهیه کننده: خلیل نژاد- گوینده: فراهانی شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:00
25
و اما ورزش(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:25
15
سمفونی عشق(تکرار)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:40
5
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:45
45
قرار
با حضور حجت الاسلام فلاح زاده(کارشناس احکام) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
12:30
15
عبور از تاریخ(تکرار)
با حضور خسرو معتضد(مورخ) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
12:45
15
ضرباهنگ
تهیه کننده: مهدی شاهرضایی- گوینده: مجید عسگری شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:00
30
فصل اول(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:30
25
خبر
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:55
2
شهدای ترور
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:57
3
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:00
30
لنگ ظهر(زنده)
با اجرای: حمید محمدی شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:30
25
آتش پنهان
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:55
5
روزشمار انتخابات
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
15:00
45
چهارسو(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
15:45
15
نو ترانه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
16:00
30
لذت یادگیری
با حضور آقای نامی(کارشناس کنکور و مشاور) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
16:30
30
رادیو همراه(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
17:00
30
ایستگاه ورزش(زنده)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
17:30
15
نت عاشقی(تکرار)
تهیه کننده: شاهرضایی گوینده: کرمی شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
17:45
30
به افق ماه
با حضور دکتر الهی قمشه ای(استاد عرفان) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:15
10
نبض
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:25
5
گزارش یک انتخاب
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:30
20
خبر
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:50
2
شهدای ترور(تکرار)
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:52
8
میان برنامه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
19:00
40
گل یا پوچ
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
19:40
5
در ده دقیقه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
19:45
15
ره آونگ
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
20:00
45
محله من و ما
با حضور دکتر شعبان پور(روانشناس) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
20:45
15
سه سوت
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
21:00
45
سینما هویت
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
21:45
15
گردونه
شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
22:00
60
دقیقه نود
با حضور خانم اکرم طاهریان(مشاور تحصیلی) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
23:00
25
راهکار
طنزپردازان: حسن صنوبری و مهدی استاداحمد شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
23:25
5
درست مثل حقیقت
با حضور آقای کریمی(کارشناس حوزه تبلیغات و رسانه) شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
23:30
25
مینای مهتاب
تهیه کننده: خلیل نژاد- گوینده: صارمی شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
23:55
4
همین حوالی
با حضور دکتر احمد شفازاده شماره پیامک شبکه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir