انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو تهران

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[27/09/1396]
00:00
90
تهران در شب(زنده)
كارشناس: امید صباغ نو، آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+
01:30
30
نمایش
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+
02:00
30
باران شعر
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+
02:30
30
گفتاورد(تكرار)
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+
03:00
30
خانه ما
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+
03:30
30
گذر از شب
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+
04:00
20
سایه روشن
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+
04:20
30
شباهنگ
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+
04:50
10
مرز پر گهر(تكرار)
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+
05:00
60
با تو، از تو آغاز میكنم
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+
06:00
5
سرود جمهوری اسلامی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+
06:05
10
از رادیو تهران بپرسید
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+
06:15
10
گاهشمار تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+
06:25
5
میان برنامه
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+
06:30
5
خبر
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+
06:35
115
صبح تهران(زنده)
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+
08:30
25
خبر
مشروح اخبار استان تهران
08:55
5
راه اینجاست
گزیده كلام مقام معظم رهبری- یاد و نام شهیدان
09:00
60
عقربه
10:00
20
پاسخگو باشیم
پیگیری تلفن های مردمی
10:20
10
میان برنامه پخش
10:30
5
خبر
اخبار كوتاه تهران، ایران و جهان
10:35
25
تهران ورزشی(زنده)
11:00
45
ذره بین(زنده)
11:45
45
پنجره ای برای تماشا
برنامه اذانگاهی- اذان ظهر به افق تهران: 12:01، مؤذن: مرحوم محمد آقاتی
12:30
10
مرز پر گهر
ادبیات داستانی دفاع مقدس- كتاب آن بیست و سه نفر، نوشته ی احمد یوسف زاده
12:40
5
میان برنامه پخش
12:45
45
آوای نیمروز
ترانه ها و سرودهای درخواستی شنوندگان
13:30
55
اینجا تهران است(زنده)
14:25
5
یا عشق ادركنی
موضوعات متنوع درباره امام عصر(عج)
14:30
25
خبر
مشروح اخبار استان تهران
14:55
5
شعار سال
پیگیری تبیین و تحقق شعار سال
15:00
20
سایه روشن
مستند
15:20
5
بوستان معرفت
گزیده كلام بزرگان و علما- وظایف زن و مرد در محیط خانواده
15:25
5
قند پارسی
آشنایی با معانی لغات- شعار نوشته
15:30
45
خانه ما
رژیم‌های غیر اصولی
16:15
5
میان برنامه پخش
16:20
10
گذری در تهران
معرفی اماكن تاریخی و میراث فرهنگی تهران- گلابگیر محله سید اسماعیل
16:30
5
خبر
اخبار كوتاه تهران، ایران و جهان
16:35
20
تا پنج عصر
16:55
5
میان برنامه پخش
17:00
25
افق آسمان
برنامه اذانگاهی- اذان مغرب به افق تهران: 17:14، مؤذن: استاد محمدكاظم محمدزاده
17:25
5
راه اینجاست
گزیده كلام مقام معظم رهبری- نام و یاد شهیدان
17:30
30
ورزش از رادیو تهران

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+
18:00
30
از رادیو تهران بپرسید(زنده)
پاسخگویی به سوالات شنوندگان در خصوص مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پزشكی توسط كارشناسان
18:30
90
021
ویژه شب یلدا
20:00
30
مرورگر 1332(زنده)
دلایل عدم كاربردی بودن پژوهش در دانشگاه‌های ایران
20:30
30
خبر
مشروح اخبار استان تهران
21:00
60
چراغ
22:00
20
سرزمین مادری
22:20
5
میان برنامه پخش
22:25
5
گنج سخن
بازخوانی متون كهن نظم و نثر فارسی
22:30
30
گفتاورد
كتاب النور
23:00
5
عصر آشنا
بررسی اشعار شاعران معاصر
23:05
25
موسیقی ایرانی
آواها و نواهای ایرانی
23:30
20
كتاب شب
برخوانی داستان بلند دور از خانه، نوشته ی آنتوان چخوف
23:50
5
میان برنامه پخش
23:55
4
یا عشق ادركنی
موضوعات متنوع درباره امام عصر(عج)

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir