پخش زنده و آرشیو رادیو

نفس صبح

هر روز از ساعت 6:05 به مدت 20


به منظور ترویج تدبر در قرآن و خواندن آیات، برنامه نفس صبح تهیه می شود. رویكرد این برنامه تلاوت و تفسیر و توضیح مختصرآیات، با نگاهی به تفسیرها و ترجمه های گوناگون است.

زمان پخش: هر روز هفته ساعت 06:05/تهیه كننده :عبدالله علایی /گوینده :محمدحسین نیك نام