پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


تقویم تاریخ برنامه ای رویكردی اطلاع رسانی دارد و با هدف بیان رویدادهای مختلف تاریخی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و اجتماعی پخش می شود.