پخش زنده و آرشیو رادیو

جهان سیاست

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه


مروری سریع و دقیق بر اخبار ایران و جهان

دریچه/ میكرفون خبرساز