پخش زنده و آرشیو رادیو

جهان سیاست

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 به مدت 25


اطلاع رسانی و تحلیل و تبیین موضوع های روز سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان از رویكردهای اصلی برنامه جهان سیاست است

جهان سیاست با بررسی دقیق و سریع موضوع ها می كوشد مخاطبان را در معرض جدیدترین تحلیل ها ایران و جهان قرار دهد و از این منظر طرح موضوع های داخلی، منطقه ای و بین المللی مورد توجه این برنامه است. • زمان پخش : شنبه تا چهارشنبه ساعت :15:30 به مدت 25 دقیقه/ تهیه كننده : مریم هدیه لو/ احمد یوسفی/ مجری : اعظم لك/ سیدحسین حسینی