پخش زنده و آرشیو رادیو

شور و نور

هر روز از ساعت 20:55 به مدت 5


با توجه به بهره گیری از آیات قرآن در جامعه، در برنامه شور و نور، هر روز آیه یا آیاتی از قرآن كریم مطرح می شود و بعد از پخش ترتیل آیات توضیحاتی درباره آن ها داده می شود..

زمان پخش: هر روز ساعت 20:55 به مدت 5 دقیقه/ تهیه كننده: وحید بیات