پخش زنده و آرشیو رادیو

یك دو صدا

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18 به مدت 30 دقیقه


كمك به شناخت مخاطب از فضای تولید در رادیو

تقویت روحیه خودباوری و فرهنگ كار و تلاش تقویت روحیه شادابی، امید و نشاط عوامل برنامه : تهیه كننده : مهدی ساعی گوینده : نسیم رفیعی نویسنده : مریم توفیقی هماهنگی : سیما بلوری دستیار تهیه : محمدحسین خسروجردی داوران : بهرام ابراهیمی- فاطمه آل عباس- بهروز تشكر