پخش زنده و آرشیو رادیو

نیشدارو

شنبه تا سه شنبه از ساعت 21:45 الی 22 به مدت 15 دقیقه


این برنامه به حكایت های طنز و مثل ها و داستان های روایی ادبیات فارسی اختصاص دارد.

این برنامه به متون ادبی طنز و بررسی كتاب ها و مجلات طنز توجه دارد و همچنین به مسائل سیاسی و اجتماعی روز با نگاه انتقادی و طنز می پردازد. در این برنامه بسته به حكایت از جلوه های مرتبط و متناسب هم استفاده می شود. زمان پخش : شنبه تا سه شنبه ساعت 21:45 به مدت 20 دقیقه/ تهیه كننده : عبدالله علایی / مجری: صابر قدیمی