پخش زنده و آرشیو رادیو

بهتر است بدانیم

پنجشنبه از ساعت 13:30 به مدت 25


هدف اصلی این برنامه، آموزش پیشگیری از حوادث است

با توجه به اینكه از هموطنانمان در كشور سالانه بر اثر حوادث گوناگون طبیعی و غیر طبیعی و رعایت نكردن موارد ایمنی در كارگاه ها و اماكن ، بسیاری جان خود را از دست می‌دهند و یا دچار نقص عضو می شوند از این رو لازم است با آموزش‌های لازم و بیان راه های پیشگیری، تلاش شود ا از این حوادث و آسیب ها كاسته شود. این برنامه بر آن است كه در حوزه‌های گوناگون حادثه‌خیز با استفاده از متن و كارشناس و گزارش در این مسیر برنامه ای متفاوت تهیه و تدوین كند. زمان پخش: پنج شنبه ها 15:30/ تهیه كننده : حسن بنایی / گوینده زهرا رحیمی