پخش زنده و آرشیو رادیو

راهی به آبادی

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 22:05 به مدت 20 دقیقه


این برنامه به صورت گزارش مستند از روستاهای ایران با هدف معرفی جاذبه های گردشگری و صنایع دستی و محصولات و ظرفیت های اقتصادی روستاها پخش می شود

معرفی فرهنگ و آداب و رسوم و موسیقی های محلی هم از دیگر بخش های این مستند هستند. زمان پخش: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 22:05 تهیه كننده: راضیه حسینعلی/ گزارشگران: سمیه رنجكش و عباس سنجری