پخش زنده و آرشیو رادیو

بخش شبانگاهی

هرروز از ساعت 22 الی 2 به مدت 4 ساعت


بخش شبانگاهی از ساعت 22 الی 2 بامداد

بخش شبانگاهی با استفاده از گویندگان شاخص كه عموماً از چهره های فرهنگی شناخته شده هستند ، زمینه مناسبی برای علاقمندان حوزه فرهنگی فراهم آورده است . معرفی كتب و نشریات سودمند و خوانش بخش هایی از آن ها به صورت هنرمندانه و پخش موسیقی های فاخر از دیگر رسالت های این بخش ست . گسترش فضای آرامش فكری و ذهن مخاطب و پرهیز از طرح مطالب چالش بر انگیز به همراه بهره گیری از موسیقی مناطق و نواحی ایران از ویژگیهای بخش شبانگاهی ست .