پخش زنده و آرشیو رادیو

اینجا شب نیست (بامداد شنبه)

بامداد شنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه


آموزش مهارتهای زندگی به نوجوانان و جوانان

پی بردن به دغدغه‌های نوجوانان امروز و دغدغه های جوانان امروز در سن نوجوانیشان و مقایسه آن ها. دعوت از یك نوجوان موفق به همراه خانواده‌اش بخش ثابت این برنامه را تشكیل میدهد. این برنامه رده سنی 10 تا 16سال را در نظر دارد.