پخش زنده و آرشیو رادیو

سمفونی عشق

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه


تبیین موفقیت های بزرگی كه در صحنه های دفاع مقدس به علت ارتباط نزدیك محققان و مراكز علمی و پزوهشی كشور با بخش عملیاتی حاصل شده است.

- معرفی فناوری های كاربردی در عملیات - شرح عملیات و شكل گیری نیاز - معرفی نخبگان جنگی و رزمندگان دیروز و محققین امروز