پخش زنده و آرشیو رادیو

به رنگ سپیده

هر روز از ساعت ویژه اذان صبح به مدت 30 دقیقه


سپیده كم كَمَك به میانۀ آسمان پر می‌كشد و من دلم برای تو. می‌خواهم روزم را با رنگ مهربانیت آغاز كنم، رنگ بخشش و رنگ سجود ؛ به رنگ سپیده.

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد تهیه كننده : مجتبی امیری – عطیه عسگری گوینده : طاهره خضرایی نویسنده : مهدی رسولی