پخش زنده و آرشیو رادیو

یك پرونده یك روایت

سه شنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 45 دقیقه


پرونده‌های پلیسی مرتبط با حوزه جوانان

افزایش آگاهی جوانان درباره تهدیدها و آسیب‌های اجتماعی كه منجر به شكل‌گیری یك پدیده خلاف قانون در اجتماع می‌شود.