پخش زنده و آرشیو رادیو

آنچه شما ساخته اید

جمعه ها از ساعت 9:00 به مدت 30 دقیقه


شما یار و همراه رادیو جوان بودین و هستید. پا به پا ، قدم به قدم و شانه به شانه او آمده اید ؛ هر بار به نوعی. حالا شنیدن صدایتان، ساخته هایتان و نوشته هایتان ، تحفه ایست كه بر دیده می گذاریم در آنچه شما ساخته اید.

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد تهیه كننده : حسین خلیل نژاد گوینده :محسن دین محمد