پخش زنده و آرشیو رادیو

مسیر

جمعه از ساعت 14:30 به مدت 15


این برنامه كه با توجه به بیانات و راهنمایی‌های رهبری در انجام امور اجتماعی و زندگی می‌باشد ساخته شده است

برنامه ای كه با موضوعات اجتماعی و راهنمایی های مقام معظم رهبری می باشد در این برنامه از گزارش هایی از جوانان برای مطرح كردن موضوع استفاده خواهد شد