پخش زنده و آرشیو رادیو

همین حوالی

هر روز از ساعت 23:50 به مدت 5 دقیقه


آموزش سبك زندگی و اخلاق شهروندی

این برنامه به مسائل و موضوعات و اخلاق اجتماعی، سبك زندگی و اخلاق شهروندی می پردازد