پخش زنده و آرشیو رادیو

نقطه سرخط

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 به مدت 45 دقیقه


حضور پرشور در انتخابات و انتخاب نامزد اصلح كه از فرمایشات مقام معظم رهبری می باشد.

این برنامه به انتخابات شوراها و ریاست جمهوری 1396 می پردازد.