پخش زنده و آرشیو رادیو

خط آزاد

شنبه تا چهار شنبه از ساعت 17:00 به مدت 60 دقیقه


برنامه طنز و شاد عصرگاهی شبكه جوان با بخش های متنوع ورزشی و اجتماعی و گزارش های مردمی.

در این برنامه هر روز با یك موضوع سری به وقایع اجتماعی می زنیم. برنامك های این برنامه شامل: خریدار - واد كننده محترم - در محضر استاد - اخبار ورزشی (طنز ) - گفتگو هر روز با یك شخصیت و... می باشد تهیه كنندگان: حامد مرادیان - شكوفه موسوی گویندگان: فاطمه صداقتی - صدیقه مرادی