پخش زنده و آرشیو رادیو

كارت دعوت

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت یك ساعت


ما مهمونتون هستیم، مهمون دستهاتون، مهمون دل بزرگ و لبخند شیرینتون.

رو در روی شما می‌شینیم و از شما یاد می‌گیریم، عشق و هنر و زندگی رو. ما با «كارت دعوت» و سری پرشور پیشتون میاییم. شما با دل گرم ما رو پذیرا باشید. تهیه كننده: عباس پیری گویندگان: راضیه سادات هاشمی - حسن اسماعیل‌پور بازیگران: امیر زنده‌دلان - پیمان قریب‌پناه