پخش زنده و آرشیو رادیو

آفساید

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:00 به مدت 30 دقیقه


آفساید یك مجله‌ی گفتگو محور رادیویی در حوزه ورزش است كه به اتفاقات ورزشی روز بصورت شفاف و بی پرده می‌پردازد.

اخبار فوتبالی: آخرین اخبار و اتفاقات فوتبال بخش سوتیتر: پیگیری پرونده فوتبالی موضوع روز بخش فوتبال خارجی: آخرین اخبار فضای مجازی بخش منهای فوتبال: اخبار و حاشیه‌های رسته‌های ورزشی غیر فوتبال بخش ورزش در فضای مجازی: اتفاقات فضای مجازی در ورزش در 24 ساعت گذشته بخش بازیكن آزاد: بخش تعاملی و صحبت‌های مخاطبان در مورد برنامه تهیه كننده مژده طهرانی گوینده: حسن اسماعیل پور ارتباطات: بابك شكری كارشناس: محمدرضا احمدی - محمد حسین زرندی آیتم ساز: شاهین جباری