پخش زنده و آرشیو رادیو

پیام ولایت

هر روز از ساعت 13:50 تا 14:00 به مدت 10 دقیقه


گزیده سخنان مقام معظم رهبری

در این برنامه گزیده ای از تازه ترین بیانات مقام معظم رهبری در موضوعات مختلف متناسب با ایام پخش می شود.