پخش زنده و آرشیو رادیو

حدیث آفتاب

جمعه از ساعت 1:30 به مدت 30 دقیقه


.

بیانات حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه