پخش زنده و آرشیو رادیو

فرصت

شنبه از ساعت 20:05 به مدت 40 دقیقه


.

شاخص‌های اقتصاد مقاومتی با تأكید بر تولید و اشتغال