پخش زنده و آرشیو رادیو

آشنایی با جزء های قرآن كریم

ماه مبارك رمضان/ هر روز از ساعت 11:15 به مدت 10 دقیقه


میان برنامه ها معمولا در فواصل برنامه های مختلف با زمانی كوتاه پخش می شوند.

این برنامه هر روز ساعت 11:15 به مدت 10 دقیقه تقدیم حضور شنوندگان می شود.