پخش زنده و آرشیو رادیو

خبر قرآنی

هر روز از ساعت 11:00 و 16:00 به مدت 15 دقیقه


خبرهای قرآنی با محوریت اطلاع رسانی در حوزه رویدادهای قرآنی ایران و جهان از رادیو قرآن پخش می شود.

این برنامه در دوبخش و در ساعات 11:00و 16:00 به سمع شنوندگان می رسد.