پخش زنده و آرشیو رادیو

آیه های انقلاب

هر روز از ساعت 7:55 به مدت 5 دقیقه


میان برنامه پنج دقیقه‌ای آیه های انقلاب كه بیانگر نكات اخلاقی سخنان امام خمینی(ره) است هر روز ساعت 07:55 به مدت 5دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.