پخش زنده و آرشیو رادیو

بوستان معرفت(سخنرانی)

مناسبت های ویژه از ساعت نامشخص به مدت 5 دقیقه


بوستان معرفت در قالب سخنرانی علمای بزرگ دین در مناسبت های ویژه از رادیو قرآن پخش می شود.

این برنامه كوتاه با تهیه كنندگی فاطمه كاشانی وحید در فواصل برنامه ها و در روزهای خاص تقدیم شنوندگان رادیو قرآن می شود.