پخش زنده و آرشیو رادیو

هدیه های آسمانی

پنجشنبه از ساعت 9:15 به مدت 45 دقیقه


برنامه "هدیه های آسمانی" با محوریت آموزش حفظ برای كودكان و نوجوانان از رادیو قرآن پخش می شود.

این برنامه كه با هدف ارتقاء حفظ آیات قرآن كریم در رده سنی كودك و نوجوان تهیه می شود كاری از گروه آموزش به تهیه كنندگی سعیده دشتی و كارشناسی مهدی سیفی، نجمه شبانی و مریم تقی زاده و هماهنگی وحید شاكری است كه روزهای پنجشنبه از ساعت 9:15 به مدت 45 دقیقه از شبكه رادیویی قرآن بر روی آنتن می رود.