پخش زنده و آرشیو رادیو

صراط (تصحیح قرائت قرآن كریم)

چهارشنبه از ساعت 9:15 به مدت 45 دقیقه


برنامه "صراط" با محوریت آموزش تصحیح قرائت قرآن كریم از رادیو قرآن پخش می شود.

این برنامه كه با هدف ارتقاء قرائت و تلاوت آیات قرآن كریم تهیه می شود كاری از گروه آموزش به تهیه كنندگی حسن رحمانی و با حضور اساتیدی چون؛ حسین اخوان اقدم، علی فربین، حسینعلی شریف و بهروز یاریگل است كه روزهای سه شنبه از ساعت 9:15 به مدت 45 دقیقه از شبكه رادیویی قرآن بر روی آنتن می رود.