پخش زنده و آرشیو رادیو

آیه ها و آینه ها

یكشنبه، سه شنبه، پنجشنبه از ساعت 12:30 به مدت 5 دقیقه


برنامه "آیه ها و آینه ها" با موضوع تأثیر قرآن در ادب فارسی و بصورت تطبیقی در شعر شاعران پارسی زبان از رادیو قرآن پخش می شود.

در این برنامه به تفكیك شاعران ایرانی آن دسته از اشعاری كه تاویلا یا تصریحا به آیات قرآن اشاره دارد، مورد بررسی قرار می گیرد . آشنا كردن مخاطبان با تاثیر قرآن بر ادب فارسی، انس با قرآن، ایجاد ارتباط و پیوند میان قرآن و اشعار برخواسته از مفاهیم قرآنی و آگاه ساختن مخاطب از میزان بهره گیری شعرا از آیات قرآن از اهدف این برنامه است. این برنامه كاری از گروه علوم قرآنی است كه به تهیه كنندگی سمیرا قنبری و كارشناسی دكتر سید حسن شهرستانی، روزهای یكشنبه، سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 12:30 به مدت 5 دقیقه به سمع شنوندگان می رسد.