پخش زنده و آرشیو رادیو

صراط (تصحیح قرائت نماز)

چهارشنبه از ساعت 9:15 به مدت 45 دقیقه


برنامه "صراط" با محوریت آموزش تصحیح قرائت نماز از رادیو قرآن پخش می شود.

این برنامه كه با هدف ارتقاء قرائت نماز تهیه می شود كاری از گروه آموزش به تهیه كنندگی سعیده دشتی و با حضور اساتیدی چون؛ حسین اخوان اقدم، علی فربین، حسینعلی شریف و بهروز یاریگل است كه روزهای چهارشنبه از ساعت 9:15 به مدت 45 دقیقه از شبكه رادیویی قرآن بر روی آنتن می رود.